Greenkeeperen

Udpluk fra Greenkeeperens artikler.

2016
2016-2 s. 16-19 Hygiejniske foranstaltninger på golfbanen
2016-2 s. 36-37 Zeo Green - zeolit
2016-2 s. 36-38 Enårig rapgræs klarer sig bedst om foråret
2016-2 s. 42-43 Børstning giver bedre boldrul
2016-2 s. 46-47 Leasing
2016-2 s. 6-8 Obligatorisk rengøring af sko og udstyr
2016-1 s. 12 til 15 Hvad kan vi lære af hollænderne?
2016-1 s. 18 til 20 Helkropsvibrationer ved kørsel med maskiner med græsklipning som case
2016-1 s. 28 til 30 Golfspillerens får - Fordele ved får i roughen
2016-1 s. 32-34 GEO-certificering – hvordan forløber en certificering?
2016-04 s. 10-12 Så ser vi det igen – anledning til overvejelser om eftersåning og græsarter til fairways
2016-04 s. 13-15 Hvilke græsser skal vi vælge til fairways?
2016-04 s. 16-21 Ren rødsvingel eller greens med blandede græsarter?
2016-04 s. 20-23 Bunkers - Design og renovering
2016-04 s. 24-27 Gødskning af krybende hvene
2016-04 s. 24-27 Gødskning af krybende hvene
2016-04 s. 29-30 low input og klippefrekvenser i græsarter.
2016-04 s. 46.51 Filt i græsplæner
2016-04 s. 56-59 Økologisk banepleje på Hofgård golfklub
2016-04 s. 60-62 IPM på Värpinge Golfbane
2016-04 s. 8-9 Is og vand kvæler greens
2016-01 s. 10 til 13 De 10 bedste grunde til at tromle dine greens
2016-01 s. 22 til 23 Erfaringsopsamling fra DGU´s baneområde i 2015
2016-01 s. 24 til 26 Sorter af krybende hvene til greens i Skandinavien
2016-01 s. 42 til 43 Robotopsamling af træningsbolde
2016-01 s. 44 til 45 Den førerløse klippemaskine
2015
2015-1 s. 42-46 Endelige sortslister fra SCANGREEN 2011-2014
2015-1 s. 53,-55 Er det muligt at ændre græsarten på greens?
2015-1 s. 8 til 10 Afbrænding af roughen i Københavns Golfklub
2015-03 s. 12-17 engrapgræs, rajgræs og rødsvingel med korte udløbere
2015-03 s. 34-35 Fortsat stort behov for oplæring i IPM på golfbanerne
2015-03 s. 36-37 Nye angreb af dollar spot
2015-03 s. 42-43 Vinterskader koster de danske golfklubber 18 millioner om året
2015-02 s. 24-25 Slibning af vandingsanlæg
2015-02 s. 44-46 Forsøg på egen bane
2015-02 s. 48-51 Fra enårig rapgræs til rødsvingel
2015-02 s. 48-51 Fra enårig rapgræs til rødsvingel
2015-02 s. 54-56 Induseret resistens mod Microdochium nivale
2014
2014-4 s. 36 Resistens i plænegræs mod Rosa sneskimmel
2014-4 s. 46-48 Kan mikrobiologiske præparater eller algeekstrakter erstatte kemiske plantebeskyttelsesmidler?
2014-4 s. 50-51 Nyt svampemiddel i værktøjskassen
2014-4 s. 6-8 Hvordan overlever græsset vinteren?
2014-3 s. 12,13 Bladanlyser
2014-3 s. 36,37,38,39 Pleje af den uklippede rough 2
2014-3 s. 52,53,54,55 Afbrænding af Rough
2014-2 s. 42,43,44 Dollar spot på greens
2014-2 s. 56.59 Pleje af den uklippede rough 1
2014-1 s. 1 Kan mikrobiologiske præparater eller alginater erstatte kemiske plantebeskyttelsesmidler?
2014-1 s. 18,19,20,21 Veldefineret kompost i rodzonen og topdressing
2014-1 s. 42,43,44 Intensiv muldvarpefangst
2014-1 s. 56,57 Færre pesticider på golfbanen
2014-1 s. 62,63,64,65 Tørkepletter og vandafvisende jord
2014-02 s. 18-21 Bæredygtig bane gør Samsø verdenskendt
2013
2013-3 s. 30-33 Hvad er målsætningen for dine fairways?
2013-3 s. 52-53 Gødningsvirkning af kompost i topdressing 
2013-3 s. 54-56 Tolkning af jordprøver
2013-3 s. 6-8 Genopliv din rough
2013-28-30 s. 3 Greenens mikrobiologi
2013-2 s. 10 Firbenede ukrudtsbekæmpere
2013-2 s. 10-11 Firbenede ukrudtsbekæmpere
2013-2 s. 25 Spis dit ukrudt
2013-2 s. 32 Ukrudt i golfbanen er føde for får
2013-2 s. 32-34 Er dit græsfrø fyldt med ukrudt?
2013-2 s. 46 Udtynding af rough
2013-2 s. 46-47 Hvorfor får på golfbanen
2013-2 s. 54-55 Landskabs- ukrudt
2013-2 s. 58 Hvorfor har vi fået mere mos i greenen?
2013-2 s. 58-59 Hvorfor har vi fået mere mos i greenen?
2013-2 s. 6 Hvorfor får på golfbanen
2013-2 s. 6-8 Engrapgræs som basis og rajgræs til eftersåning
2013-2 s. 62-63 Udtynding af rough
2013-2 s. 62-63 Ukrudt i golfbanen er føde for får
2013-1 s. 12 Hvordan sikres en god forårsstart?
2013-1 s. 12-13 Hvordan sikres At sikre græsset en god forårsstart
2013-1 s. 18 Golfrelateret græspleje
2013-1 s. 30 Seminar og rødsvingel
2013-1 s. 46 Pesticider, græs og træpleje
2013-1 s. 46-47 Pesticider, græs & træpleje
2013-1 s. 50 The grass guide 2012
2013-1 s. 6 Afprøvning presser udviklingen
2013-1 s. 6-8 Afprøvning presser udviklingen
2013-1 s. 64 Integretet plantebeskyttelse og IPM faktaark
2013-1 s. 68 Ny nordisk forskning
2013-1 s. 70 Nye tider for din sprøjte i 2014
2013-1 s. 71 Biologisk mangfoldighed i søer og vandløb
2012
2012-4 s. 12 Hyrdetimer på golfbanen
2012-4 s. 26 Behov for efterårsgødning
2012-4 s. 61 Fosfit mod rosa sneskimmel
2012-3 s. 10 12 år uden svampemidler
2012-3 s. 12 Vandhandlingsplaner
2012-3 s. 18 Eksempler på ny viden
2012-3 s. 24 Bekæmpelse af tidsler
2012-3 s. 30 Ny plænegræsart med råstyrke
2012-3 s. 50 Hvad er god vandkvalitet
2012-3 s. 54 Nu skal der fokus på sprøjten
2012-3 s. 60 Folicur-hvor virker det
2012-3 s. 62 Hvor meget ved vi egentlig om græs
2012-3 s. 64 Miljøstyrelsens oplæg til nye pesticidregler
2012-2 s. 10 Mere blomstrende natur i roughen
2012-2 s. 14 Danmarks mest populære greenkeeper
2012-2 s. 28 Vi er glade og stolte - Multifunktionalitet i Faaborg
2012-2 s. 30 Miljøvenlig banepleje på Lysegårdens og Hills Golfklub
2012-2 s. 38 Få styr på reaktionstallet med svovlgranulat
2012-2 s. 46 Planlægning af dræning
2012-2 s. 56 Erfaringer med AlgaeGreen
2012-1 s. 13 Intensiv muldvarpefangst
2012-1 s. 18 Få vandet væk fra greenoverfladen
2012-1 s. 20 Hørsholm Golf A/S er miljøcertificeret
2012-1 s. 28 Tilstoppet sandfilter giver bedre vandmiljø
2012-1 s. 36 Et livs erfaring med dræning
2012-1 s. 42 Erfaringer med dræn og vandingsarbejder
2012-1 s. 46 Sprøjtejournaler
2012-1 s. 48 Hvorfor dræner vi?
2012-1 s. 64 Pakningsmaterialer
2012-1 s. 66 GEO er golfens miljøcertificering
2012-1 s. 67 Hørsholm golfbane er miljøcertificeret
2012-1 s. 72 Hvilken type dræn afleder vandet bedst
2012-1 s. 78 Dræning og lovgivning
2011
2011-4 s. 10 Det gamle træ
2011-4 s. 14 Ensartede greens
2011-4 s. 18 Skybrudskonference
2011-4 s. 27 Nye midler mod svampeangreb
2011-4 s. 32 Mosebunke til golfbaner, fodboldbaner
2011-4 s. 46 Optimering af klipning
2011-4 s. 50 De kommende vandplaner
2011-4 s. 54 Potentialet for brug af hundehvene
2011-3 s. 18 Tag ud og se græsforsøg
2011-3 s. 28 Tidens udfordringer
2011-3 s. 44 Golfbaner som regnvandsbassiner
2011-3 s. 51 Vandtransport gennem regnormegange i jorden
2011-3 s. 58 Mos og alger trives i den våde sommer
2011-2 s. 10 Metoder til at reducere organisk stof i greens
2011-2 s. 14 Efterårsgødning giver bedre forårsvækst
2011-2 s. 20 Nye beboere på Hornbæk Golfbane
2011-2 s. 30 Califonia Greens - Erfaringer fra Lyngbygaard Golf
2011-2 s. 40 Plantetilgængeligt vand afhænger af finsand og humus
2011-2 s. 52 Mikrolivet i jorden
2011-2 s. 60 Vertidræning året rundt - næsten da
2011-2 s. 64 Natur, orienteringsløb og heste på golfbanen
2011-2 s. 65 Multifunktionelle golfbaner - en uudnyttet ressource
2011-2 s. 70 Fra kemisk til biologisk tankegang
2011-2 s. 73 Østersøens perle
2011-2 s. 74 Erfaringer med topdressing af fairway på Furesø Golfklubs baner
2011-1 s. 10 Årets første græspleje
2011-1 s. 14 Vilde bier på golfbanen
2011-1 s. 28 Skal vi opsamle regnvand til vanding
2011-1 s. 32 Græsarter- og sorter til golfgreens
2011-1 s. 38 Frøsortiment 2011
2011-1 s. 46 Mere forskning i Danmark
2011-1 s. 50 Mosset spreder sig
2011-1 s. 54 Robotter på vej
2011-1 s. 56 Botaniska analysgruppen
2011-1 s. 68 Nye ukrudtsmidler med mindre aktivt stof
2011-1 s. 70 Nu kommer lovgivningen for pesticidanvendelsen
2010
2010-4 s. 24 Regnormen - ven eller fjende
2010-4 s. 40 Sneskimmel - forebyggelse og bekæmpelse
2010-4 s. 42 Greensprojekt: Forskellige gødningsniveauer på greens
2010-4 s. 54 Multifunktionelle golfbaner
2010-4 s. 60 Skal greens lukkes for vinterspil?
2010-4 s. 62 Får
2010-4 s. 70 Iseed testet på rajgræs
2010-4 s. 75 Hvad er god spillekvalitet på en golfbane?
2010-4 s. 76 Robotter til pleje af græsarealer
2010-3 s. 10 Glem ikke engrapgræs
2010-3 s. 12 Møde mellem svenske og danske greenkeepere
2010-3 s. 22 Bæredygtig golfbanedrift
2010-3 s. 28 Græs i skygge
2010-3 s. 36 Tuegræs
2010-3 s. 38 Pas godt på vækstjorden
2010-3 s. 44 Rødsvingelsorters konkurrenceevne
2010-3 s. 48 Vand til vanding af golfbaner i USA
2010-3 s. 54 Fremtidens golfbane findes i Sverige
2010-3 s. 58 Hundehvene
2010-3 s. 61 STERF's udviklingsprogram om IPM
2010-3 s. 62 Græsklipperobotter
2010-3 s. 67 Vand og naturplanter
2010-3 s. 68 Optimere dit klip af golfgreens
2010-3 s. 71 Kunstlys til greens
2010-3 s. 72 God spillekvalitet, er det hurtige greens?
2010-3 s. 74 Integreret græsplejeprogram
2010-3 s. 76 Langhårede greens har det bedre
2010-2 s. 10 Hvor meget vand bruger græsset?
2010-2 s. 16 Internationale sortslister
2010-2 s. 18 Kunstgræs på golfbaner?
2010-2 s. 36 Fosfors puljer i vækstlaget
2010-2 s. 40 Det er nu skaderne sker
2010-2 s. 42 Mekanisk pleje af greensgræsser
2010-2 s. 62 Fysiologiske sygdomme i forårstiden
2010-2 s. 66 Disturbance teori
2010-2 s. 72 Eftersåning af fairway
2010-2 s. 76 Urokser og CO2-udslip
2010-1 s. 10 Konsekvenser af påkørselsskader
2010-1 s. 14 Integreret plejestrategi
2010-1 s. 23 Græsset behøver ikke at være grønnere hos naboen
2010-1 s. 28 Ændringer i græsbestanden på golfgreens
2010-1 s. 32 Reetablering af død green efter vinteren
2010-1 s. 36 Ulovlige pesticider
2010-1 s. 39 Turfgrass.dk
2010-1 s. 48 Poa Annua - en forårsjoker
2010-1 s. 54 Planteanalyser
2010-1 s. 56 Hvilke pesticider er lovlige
2010-1 s. 62 Så kom vinteren
2010-1 s. 67 Kort nyt fra Skov og Landskab
2010-1 s. 70 Golfsporten vil være endnu grønnere
2010-1 s. 72 EU får betydning for de danske golfbaner
2010-1 s. 76 Golf, planter og miljøet
2009
2009-4 s. 20 Alvorlige sygdomme i træer
2009-4 s. 36 Golfbanen som vandområde ressource
2009-4 s. 40 Pythium og sneskimmel
2009-4 s. 42 Sneskimmel
2009-3 s. 20 Hvordan påvirker slid?
2009-3 s. 25 Krybende hvene coated med iseed
2009-3 s. 26 Farvel til fungicider med FDC
2009-3 s. 30 Vækstlaget på golfgreens
2009-3 s. 40 Husk at samle golfboldene op
2009-3 s. 52 Mangan - den lille forskel
2009-3 s. ? Husk at samle golfboldene op (engelsk version)
2009-2 s. 16 Græssernes vækstpotentiale
2009-2 s. 24 Ukrudter i danske sportsplæner
2009-2 s. 54 De tromler og sliber knive
2009-1 s. 12 Mikrokløver på fairways
2009-1 s. 36 Gødskning af græsset
2009-1 s. 64 Frugttræer på banen
2009-1 s. 68 Den gode beplantning
2008
2008-4 s. 10 Plejestrategier i greengræsser
2008-4 s. 24 Grunden til at sandede overflader ikke dræner
2008-4 s. 28 Hundehvene i Danmark
2008-4 s. 32 STERF iværksætter seks nye forskningsprojekter
2008-4 s. 34 Golfsportens største udfordring
2008-4 s. 54 Topdressing kan du roligt fråse med
2008-4 s. 58 Vind på vinterindsats
2008-4 s. 72 Få mest muligt ud af dine renoverede teesteder
2008-4 s. 82 Bunkers
2008-3 s. 10 Pesticidfri pleje af fairways
2008-3 s. 28 Vandingsstrategi - undervanding på greens
2008-3 s. 46 Analyser til bestemmelse af græssets gødningsbehov
2008-3 s. 54 Greens og fairways til eksamen
2008-2 s. 12 Huller i jorden
2008-2 s. 38 Biologisk kamp mod greenens svamp
2008-2 s. 46 Langsigtet strategi
2008-1 s. 48 Græsfrø med gødning
2007
2007-3 s. 18 Tilkamp mod filt
2007-3 s. 24 Nordisk golf forskning - årbog 2006
2007-2 s. 12 Så fik Danmark sine første store forsøgsgreens
2007-2 s. 20 Konkurrence på greens mellem enråigt rapgræs og såede græsser
2007-2 s. 34 Golf, natur og friluftsliv
2007-2 s. 44 Pleje af greens
2007-2 s. 56 Plænegræs - en udfordring i skygge
2007-1 s. 24 Klippehøjder og stresseffekt
2007-1 s. 50 Sorter af Rødsvingel
2007-1 s. 54 Nyt om flydende gødning
2007-1 s. 74 Kvaliteten i beplantninger