Eftersåning på fairways - en strategi for bedre græsser og mindre tokimbladet ukrudt of enårig rapgræs

 

 

 

 

 

 

 

Overordnet går forsøget ud på at undersøge om vi kan finde en måde, hvorpå vi kan få reduceret mængden af ukrudt uden at bruge kemiske sprøjtemidler. Metoderne som vi afprøver her er; eftersåning med forskellige græsarter, på forskellig tidspunkt på året og ved forskellig gødningstildeling.

 

Forsøget løber fra 2011 til udgangen af 2013. Der er 3 danske golfbaner som deltager i forsøget – det er Hornbæk (fairway 3), Korsør (fairway 18) og Skovbo golfbane (fairway 12).

 

Projektets formål

Formålet med projektet er at teste hvordan såtidspunkt, ekstra gødning ved såning (gødning med højt P indhold) og valg af græsart påvirker resultatet af en eftersåning og forekomsten af ukrudt.

Med hensyn til såtidspunkt så indeholder forsøget en forårssåning og en efterårssåning. På begge disse tidspunkter undersøges desuden om der er en effekt af at tildele ekstra gødning (50 kg N/ha) umiddelbart efter såningen. Sidste led er at se hvordan 3 forskellige græsarter etablerer sig under de nævnte behandlinger (tidspunkt og gødningsniveau).

De 3 græsarter som evalueres er rødsvingel, almindelig rajgræs og engrapgræs.

 

Hver parcel i forsøget er 15 x 2 meter og hver behandling gentages 4 gange så hele forsøgsarealet er på 120 x 15 meter. Til såning bruges en BLEC Disc Seeder.

Gennem forsøget følges udviklingen af tokimbladet ukrudt og enårig rapgræs dels gennem tællinger ude på fairways men hvert år i foråret indsamles desuden græsprøver fra alle parcellerne og græssammensætningen opgøres.

 

I Danmark er forsøget udlagt på 3 golfbaner – d.v.s. på baner hvor der er spil og hvor fairways får den pleje som kræves (klipning etc.) Forsøget er desuden anlagt i mindre målestok på Bioforsk, Landvik i Norge hvor felterne følges mere intenst.

 

Projektet finansieres afSTERF (Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation). Projektleder er Anne Mette Dahl Jensen, Skov & Landskab, Københavns Universitet.

Med i projektet er også Trygve Aamlid fra BioForsk, Landvik i Norge.

I Danmark er det chefgreenkeeper Niels Andersen (Korsør), Mads Kragh (Skovbo) og Søren Petersen (Hornbæk) der hjælper til ved udførelse af forsøget.

 

Projektet får frø sponsoreret fra Prodana som også stiller en skive-såmaskine til rådighed i de 3 år projektet løber. Golfklubberne har desuden indvilliget i at give arbejdstimer til projektet. Desuden medfinansieres projektet af Skov & Landskab, KU-LIFE. En stor tak til sponsorer.

 

 

Tabel 1: Oversigt over behandlingerne

 

Behandlinger

Såtidspunkt

Gødning

Græsart

1 Kontrol

Ingen såning

Ingen gødning

Ingen såning

2 Kontrol

Forår

Gødning forår

Ingen såning

3 Kontrol

Efterår

Gødning efterår

Ingen såning

4

Forår

Gødning ved såning

Rødsvingel

5

Forår

Ingen gødning ved såning

Rødsvingel

6

Forår

Gødning ved såning

Engrapgræs

7

Forår

Ingen gødning ved såning

Engrapgræs

8

Forår

Gødning ved såning

Alm. rajgræs

9

Forår

Ingen gødning ved såning

Alm. rajgræs

10

Efterår

Gødning ved såning

Rødsvingel

11

Efterår

Ingen gødning ved såning

Rødsvingel

12

Efterår

Gødning ved såning

Engrapgræs

13

Efterår

Ingen gødning ved såning

Engrapgræs

14

Efterår

Gødning ved såning

Alm. rajgræs

15

Efterår

Ingen gødning ved såning

Alm. rajgræs

 

 

 

Se den fulde ansøgning på projektet her: Eftersåning på fairways.