Spredning af ukrudt


Vær opmærksom på frøspredningen fra arealer som dette.

Ukrudt spredes på mange forskellige måder, og en vigtig faktor for at undgå problemer med ukrudtet er at forhindre dets spredning.

Frø fra mange ukrudtsplanter spredes direkte fra moderplanten med vinden, med maskiner og med fodtøj til andre dele af græsarealerne. Især Enårig Rapgræs, der sætter frø ved meget lave klippehøjder, har en stor pulje af frø i græsplænerne, som kan spredes via maskiner og fodtøj. Frø fra Glat Vejbred svulmer op og bliver klæbrige, når de bliver fugtige, og dermed kan de klæbe til maskiner og fodtøj. Frø af Mælkebøtte har god mulighed for vindspredning, så for at forhindre invasion af mælkebøttefrø til et græsareal, bør naboarealer med store mængder af blomstrende mælkebøtter slås før frøsætning.

Desuden kan topdressing, vækstjord, kompost, rullegræs eller forurenede frøpartier indeholde varierende mængder af ukrudtsfrø, som kan spredes til nye græsarealer. En velomsat kompost bør ikke indeholde store mængder spiringsdygtige ukrudtsfrø, da den i en optimal komposteringsproces har været oppe på temperaturer over 60 oC, hvorved ukrudtsfrø dør. Certificerede partier af græsfrø er kontrolleret for indholdet af ukrudtsfrø, som højst må være 2%.

Ved levering af græstørv til rullegræs skal det være fri for tokimbladet ukrudt og have under 2% dækning af Enårig Rapgræs og andre fremmedgræsser (Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde, 2005).


Kilde: Sandmosen, KompetenceCenter for Det Grønne Område, Karin Juul Hesselsøe, Juli 2007