Ukrudt i plænegræs


Ukrudt kan være et smukt syn, men det afhænger af øjnene der ser.

Definitionen på ukrudt er planter, der vokser, hvor de ikke er ønskede. I et græstæppe vil ukrudtet ofte afvige i bladbredde, bladform og vækstmåde i forhold til de ønskede græsarter.

Når vi har problemer med ukrudt skyldes det, at et naturligt planteøkosystem består af mange forskellige arter. En græsplæne som ikke plejes, vil, afhængigt af jordbund og klima, med tiden komme til at bestå af mange andre planter end dem der oprindeligt var sået, da græsplænen blev etableret. Dette ønsker vi ikke, så derfor må der en plejeindsats til, for at opretholde dominansen af de såede græsarter (kulturgræsserne).
Ukrudt er uønsket i græsplæner af flere forskellige årsager, som afhænger af, hvad arealet anvendes til. Frem for alt ødelægger ukrudtet det æstetiske billede af et ensartet græstæppe, men det ødelægger også spillekvaliteten på f.eks. fodbold- og golfbaner. Det slid, der er på disse græsbaner medfører, at der kommer bare pletter i græstæppet. I disse pletter har ukrudtet gode muligheder for at etablere sig. Ukrudtet slides lettere væk end græsset, hvilket medfører flere bare pletter og ujævnheder, der kan genere spillet og eventuelt give risiko for skader.

Hvor stort et ukrudtstryk man kan acceptere afhænger af, hvilket formål man har med sit græsareal. På golfbaner er der nul-tolerance overfor ukrudt på greens, mens en vis andel kan accepteres på fairways og i semi-rough. På fodboldbaner er kravene til spillekvaliteten størst på stadion- og opvisningsbaner, mens man på træningsbaner og skolebaner kan acceptere en lavere kvalitet, og dermed en større andel af ukrudt.

Andelen af ukrudt som kan accepteres på øvrige brugs- og prydplæner i både privat og offentligt regi varierer meget. Det afhænger af ”øjnene der ser” og af, hvilke ressourcer, som er til rådighed for græsplejen.

Med indførelsen af mere miljøvenlige plejemetoder af græsarealer, hvor brugen af pesticider minimeres, er det vanskeligt at undgå ukrudtet. Der findes forskellige metoder til forebyggelse og bekæmpelse af ukrudt uden brug af pesticider, men det centrale element er frem for alt at give de ønskede græsplanter optimale vækstbetingelser, hvorved de bedst muligt kan konkurrere mod ukrudtet.

Kilde: Sandmosen, KompetenceCenter for Det Grønne Område, Karin Juul Hesselsøe, Juli 2007

 

 

 


Klik her for at læse mere