Svampe på golfbanen

På golfbaner kan problemerne være store, og en række svampesygdomme forekommer jævnligt. Angrebene kan give store skader, hvis sygdommen ikke bekæmpes eller ikke kan bekæmpes. Man kan i en vis udstrækning forebygge svampesygdomme ved at sørge for:

  • at der ikke trænes eller spilles på snedækkede baner
  • at jorden er godt drænet
  • at græsset hele tiden har næring nok, især kalium
  • at der ikke ophobes dødt plantemateriale i bunden af plænen
  • at der ikke gødskes kraftigt med kvælstof om efteråret
  • at græsset ikke klippes meget ofte og kort
  • at græsset ikke er længere end normalt, når sæsonen slutter om efteråret
  • at der ikke er store arealer, som ligger i skygge


Kilde: Dansk Golf Union, Torben Kastrup Petersen, 2006.