Tørforrådnelse/Dollar spot

(foto mangler)

Tørforrådnelse skyldes svampen Sclerotinia homeocarpa, som på engelsk hedder Dollar spot. Det er en af de mest ødelæggende svampesygdomme i plænegræs på verdensplan.

Symptomer på sygdommen ses som blege pletter på greens på størrelse med ”en sølvdollar”. På fairways/plæner bliver pletterne 10-15 cm i diameter. Sygdommen angriber primært græsarterne Krybende Hvene og Rød-Svingel. Den forekommer ved for tykt filtlag, ved lave kvælstofniveauer og ved temperaturer omkring 20-25°C. Tørforrådnelse er endnu ikke konstateret I Danmark.


Kilde: Sandmosen, KompetenceCenter for Det Grønne Område, Karin Juul Hesselsøe, Juli 2007