Antracnose


Angreb af antracnose.

Sygdommen antracnose skyldes svampen Colletotrichum graminicola. Den angriber primært Enårig Rapgræs, hvor enkeltplanter bliver gule. Angrebene kan i fugtigt vejr udvikle sig til 1-3 cm gul/orange pletter, og ved temperaturer over 25°C bliver pletterne større og gule-rødbrune. Ved angreb ses også små, sorte hvilelegemer på de angrebne blade af Enårig Rapgræs.


Kilde: Sandmosen, KompetenceCenter for Det Grønne Område, Karin Juul Hesselsøe, Juli 2007