Sygdomme i græsarealer

I driften af rekreative græsarealer (f.eks. i parker og på fodbold og golfbaner) stilles der store krav til græssets kvalitet. Samtidig gør den intensive drift med gødskning, vanding og slitage, at forholdene for opformering af sygdomme bliver gunstige. I en vinter med snedække og de rette temperaturforhold kan f.eks. sneskimmel ødelægge store dele af græsarealerne, så den eneste udvej er at tilså nye arealer den kommende sommer.

Sygdomme i græsset kan skyldes levende organismer som f.eks. svampe, bakterier, virus eller nematoder. Af de nævnte er svampene de mest udbredte og dem, som skaber de største problemer. De sygdomsfremkaldende organismer kan angribe rødder, blade eller stængler, og her fremkalde mange forskellige symptomer, som kan variere med klimaforholdene.

Sygdomme i græsset kan også skyldes mangel på vand eller næringsstoffer, og da kalder man det for mangelsygdomme. I det følgende fokuseres der på de græssygdomme, som er forårsaget af svampe.


Kilde: Sandmosen, KompetenceCenter for Det Grønne Område, Karin Juul Hesselsøe, Juli 2007