Spillekvalitet på golfbaner

Spillekvalitet på en golfbane er elementer som influerer på golf oplevelsen – lige fra klubhusfaciliteter til design af banen. Elementer der relaterer tilbage til pleje og græssets performance er dog generelt nok det vi opfatter som de mest vigtige spillekvalitetsparametre. De er dog også de sværeste at måle og det kan tage forholdsvis lang tid at ændre dem.

Forskellige parameter kan bruges når spillekvalitet skal defineres f.eks. boldens bounce på greens, hastigheden på greens, græsdækkets ensartethed, mængden af bar jord på fairways etc.