Regnorme

Regnorm trives i jord med rigeligt organisk materiale.


Regnormene lever af dødt organisk materiale, og de findes derfor i jorde, hvor der er rigeligt med planterester og humus. De tolererer ikke jord med meget lav pH værdi (4,5), eller meget tørre jord.

Regnorm er mest aktive i fugtigt og varmt vejr, som normalt er om foråret og om efteråret. I frostvejr og tørt vejr graver de sig dybere ned i jorden.

Der findes omkring 20 arter af regnorm i Danmark, men kun få af disse laver regnormeklatter (ormeskud) på overfladen af jorden. I det følgende er der oplistet fordele og ulemper ved regnorm.

Fordele ved regnorm:

  • Regnorm spiller en vigtig rolle i næringsstoffernes kredsløb ved at nedbryde organisk materiale 
  • Hjælper med til at nedbryde filt 
  • Fremmer den mikrobiologiske aktivitet 
  • Fremmer luftskiftet og vandgennemtrængningen i jorden 
  • Fremmer strukturdannelsen i jorden, idet jordens partikler samles i krummer


Regnormeklatter kan genere spillet på greens.

Ulemper – ormeskud

  • Ujævn overflade på greens, der generer golfspillet. 
  • I regnormeklatterne kan der spire ukrudt f.eks. Enårig Rapgræs 
  • Æstetisk ser det ikke godt ud med regnormeklatter på greens

Som det fremgår af de nævnte forhold er der kun fordele ved at have rigeligt med regnorm på græsarealer generelt, og det er specifikt på greens, at de giver anledning til ulemper.

Større problemer med regnorm findes primært på greens, der er opbygget af den forhåndenværende jord på stedet (push-up greens). Her er indholdet af organisk materiale som regel så højt, at regnormene giver anledning til gener. På greens, som er opbygget af grovsandede vækstlag med et lavt indhold af organisk materiale, vil der som regel ikke være gunstige livsvilkår for regnorme.


Kilde: Sandmosen, KompetenceCenter for Det Grønne Område, Karin Juul Hesselsøe, Juli 2007