Fritfluer - Behandling


Biologisk bekæmpelse

Da fugle sandsynligvis ikke har nogen mærkbar effekt på bekæmpelse af fritfluer, og da der ej heller findes nogen mikrobiologiske midler hertil, må bekæmpelsen ske forebyggende.

Da det normalt kun er nyanlagt græs som kan skades af betydning, kan man hvis man forventer problemer ved nyanlæg vente med såning til i september måned, da det så vil ske i en fluefri periode.

Kemisk bekæmpelse

Pt ingen mulighed 

Kilde: Dansk Golf Union, Torben Kastrup Petersen, 2006.