Fritfluer - Symptomer

Larverne kan kun angribe græsser, når de endnu kun har udviklet 1-3 blade, senere er træstofindhold i skuddene for stort. Æggene lægges i bladspiren eller i bladskeder, og larverne borer sig efter klækningen ind i hjerteskuddet og gnaver det over, hvorefter det bliver gulbrunt og dør. Trækker man i bladspidserne følger hjerteskuddet med op, og under­søger man planten med en lup, kan man dels se larvens gnav - dels finde den lille larve inde i planten. Det er især nyanlagt græs anlagt i juli-august måned der skades, idet det kan angribes af fritfluens 3. generation. På dette stade kan der ske nogen udtynding i plantebestanden, som kan gå ud i pletter. Det er sjældent at skader på ældre græssers hovedskud forårsager at græsset dør. Da græsser har en stor regenerationsevne, bliver det ved angreb provokeret til at sætte nye sideskud.


Kilde: Dansk Golf Union, Torben Kastrup Petersen, 2006.