Smældere

Smælderlarve (Illustration: www.nyttedyr.dk )

Smældere (Agriotes sp.) omfatter en del forskellige arter, som alle lægger æg i græsarealer. Larverne, som er gullige og kan blive op til 2,5 cm lange, lever i jorden i ca. 5 år før de klækkes til voksne biller. Smælderne anses ikke for at være et alvorligt skadedyr i rekreative græsarealer.


Kilde: Sandmosen, KompetenceCenter for Det Grønne Område, Karin Juul Hesselsøe, Juli 2007