Løvsnudebiller - Bekæmpelse


Biologisk bekæmpelse

Der er ringe sandsynlighed for, at fugle har nogen væsentlig effekt på reduktion af larveantal i et græsareal. Der er eksempler på en reduktion af bestanden på arealer, hvor der finder jordbearbejdning sted, hvilket antagelig skyldtes, at fuglene samler dem op.

Der findes heller ingen mikrobiologiske midler til bekæmpelse af løvsnudebiller.

Kemisk bekæmpelse

Der er ingen erfaringer med kemisk bekæmpelse af løvsnudebillens larve, og bekæmpelse må i øvrigt anses for vanskelig.


Kilde: Dansk Golf Union, Torben Kastrup Petersen, 2006.