Hårmyg - Symptomer

Da æggene lægges i hobe optræder larverne også pletvis, og kan da forekomme med meget stor tæthed. Angrebene af hårmyglarver er normalt begrænset til foråret til en relativ kort periode, hvilket skyldes at larverne om efteråret lever af organisk materiale, og først om foråret æder de levende plantedele. Ligesom stankelbenlarverne gnaver de på græssets rødder og nederste stængeldele, hvilket kan forårsage, at græsset bliver gult og går ud. Angrebet er pletvis, og ved alvorlige angreb af græshårmyggen kan græstæppet løsne sig. Skader fra hårmyg optræder ikke så ofte som for stankelben, eller også observerer man dem ikke som følge af, at sidstnævnte oftest er til stede.


Kilde: Dansk Golf Union, Torben Kastrup Petersen, 2006.