Stankelben

 

Mosestankelben (Tipula paludosa) sværmer og lægger æg i jorden i august-september. Hver hun kan lægge 300-800 æg, som klækker efter 2-3 uger. De grå-brune larver kan allerede i efteråret udrette en del skade på græsset. Efter vinteren kan larveantallet være reduceret drastisk, hvilket afhænger af vejret. Om foråret begynder larverne at æde af græsset igen, hvor de i udvokset tilstand er 3-4 cm lange. Det er i foråret og forsommeren, at de største skader kan opstå. Indirekte skader som følge af fugle, der hakker og roder efter stankelbenslarverne, forekommer også. I juli-august forpupper larverne sig og efter 2-3 uger kommer de voksne stankelben op af jorden for at sværme og lægge æg.

Mosestankelben er oftest et problem på fugtige jorde, mens sandjorde er for tørre for dem. Af forebyggende foranstaltninger for at undgå eller minimere skader fra stankelbenslarver kan man holde sine græsarealer veldrænede. Desuden kan man opsætte stærekasser, da stærene har unger omkring det tidspunkt, hvor stankelbenslarverne er størst. Det antages, at ca. 25 % af stæreungernes fødeindtag består af stankelbenslarver. Derudover kan stankelben bekæmpes med både kemiske og mikrobiologiske midler.

Livscyklus

Udviklingen er 1-årig – den har kun 1 generation årligt. Hunnen lægger 300-400 æg i august-september måned, idet læggebrod­den stikkes ned mellem græsserne. Æggene klækkes i løbet af 2-3 uger. Et fugtigt miljø fremmer såvel æggenes klækning som udviklingen af de små larver. I løbet af efteråret vokser de til en størrelse på 15-20 mm og overvintrer som sådan. Til foråret øges larvernes størrelse efterhånden til en længde på 35-40 mm. I juni-juli måned finder forpupningen sted - det sker i jorden. Hovedparten af pupperne klækkes i august måned, og det udvoksede insekt kommer frem parat til at sætte næste generation i verden. 

Links

Til at bestemme behovet for bekæmpelse kan man uddrive stankelbenslarver af jorden med ”saltvandsmetoden”. Man banker et ca. 20 cm langt PVC-rør ca. 5 cm ned i jorden, og fylder det med en koncentreret saltvandsopløsning (1 kg salt/5 l vand). Efter 10-15 minutter vil eventuelle larver være drevet op af jorden. Med en rørdiameter på 11,5 cm vil én larve/rør svare til ca. 100 larver/m2. Det er vanskeligt, at fastsætte en skadetærskel for stankelbenslarver i rekreative græsarealer, men fra landbruget nævnes en skadetærskel på 100-300 larver/ m2 i græsarealer.

 


Kilde: Dansk Golf Union


Kilde: Sandmosen, KompetenceCenter for Det Grønne Område, Karin Juul Hesselsøe, Juli 2007