Skadedyr i græsarealer

Der findes mange forskellige dyr, der gør skade på rekreative græsarealer enten direkte eller indirekte. Den direkte skade betår i, at de æder græssets blade, skud eller rødder i et omfang, som er uacceptabelt for driften af arealerne. Den indirekte skade kan være dyr, der graver og roder i græsarealerne. Et eksempel på en direkte skade er gåsebillerne, hvis antal er øget drastisk på sandede jordtyper i de senere år. Her er det larverne, som æder græssets rødder og efterlader store flader af vissent græs. I mange tilfælde ser man så efterfølgende en indirekte skade på disse arealer, hvor kragefugle roder i det visne græs på jagt efter larverne, hvorved græsfladen kan blive fuldstændig ødelagt.

Muldvarpe og mosegrise kan også skabe megen besvær i græsplæner, men i dette afsnit vil hovedvægten dog ligge på en beskrivelse af de insekter, som er skadedyr i græsarealer.

Til slut beskrives regnorme, som i langt de fleste tilfælde opfattes som gavnlige organismer. De har en meget vigtig rolle i nedbrydningen af planterester, og deres gange i jorden lufter og løsner, så jorden bliver mere porøs. Dog kan de opfattes som skadedyr på greens, hvor deres ”regnormeklatter” kan genere spillet.


Kilde: Sandmosen, KompetenceCenter for Det Grønne Område, Karin Juul Hesselsøe, Juli 2007