Faktorer der påvirker filtdannelsen

 
Fire forskellige græsarter (fra forsøgsgreens i Landvik, Norge): Rød-Svingel, Alm. Hvene, Krybende Hvene og Hunde-Hvene. Der ses en tydelig stigende tendens til filtdannelse (Foto: Trygve S. Aamlid).

De faktorer, der først og fremmest påvirker filtdannelsen er valget af græsart og gødningsmængden. Som det ses af Figur 15 er der en tydelig forskel på filtlaget fra Rød-Svingel, som har dannet mindst filt til Alm. Hvene, Krybende Hvene og Hunde-Hvene, som har dannet mest filt. Tendensen til at danne filt knytter sig altså til de enkelte arter, men den er også stærkt påvirket af gødningstildelingen, hvor en øget gødskning vil fremme filtdannelsen. Af de fire nævnte græsarter på greens drives Rød-Svingel og Alm. Hvene normalt ved et lavere gødningsniveau end Krybende Hvene. Hunde-Hvene bruges stort set ikke i praksis. At Krybende Hvene normalt tildeles mest gødning er altså også en vigtig faktor for dens tendens til at danne filt.

For de øvrige græsarter, som findes i plæneblandinger Eng-Rapgræs og Alm. Rajgræs er tendensen til at danne filt størst for Eng-Rapgræs og mindst for Alm. Rajgræs.

De mest anvendte græsarters tendens til at danne filt (efter Turgeon, 2005):

  1. Hunde Hvene
  2. Krybende Hvene
  3. Alm. Hvene
  4. Eng-Rapgræs
  5. Rød-Svingel
  6. Alm. Rajgræs

Tallene angiver angiver faldende tendens til filtdannelse (1=høj, 6=lav)


Kilde: Sandmosen, KompetenceCenter for Det Grønne Område, Karin Juul Hesselsøe, Juli 2007