Klippehøjder

Sportsudøvere ønsker ofte kortest muligt græs at spille på. Men går man for langt ned i klippehøjde ved plejen af græsbaner, så øde­lægges græsset, fordi det mister slidstyrke. Spørgsmålet er derfor, hvor langt man kan gå ned før dette sker?

Som det fremgår af det følgende afhænger svaret af en lang række faktorer, og man skal samtidig være opmærksom på, at græsbaner kan ødelægges af meget andet end for lave klippehøjde. Det gælder f.eks. for stor spillefrekvens, spilaktivitet i frost, manglende dræning, manglende gødskning, dårlige eller forkert sammensatte frøblandin­ger.

Klippehøjden bør afpasses efter følgende faktorer:

 • Formålet med det pågældende græsareal 
 • Græsarter og sorter på arealet 
 • Græssernes vækstpotentiale 
 • Klimaforhold (temperatur, nedbør) 
 • Gødningsforholdene 
 • Lysforholdene

Lav klippehøjde giver:

 • Lille roddybde 
 • Lav tørketolerance 
 • Mindre slidstyrke 
 • Større risiko for angreb af sygdomme og skadedyr

En tommelfingerregel siger, at der aldrig bør bortklippes mere end ca. en tredjedel af græshøjden, da rod/top-forholdet ellers vil forskydes og græsset dermed stresses unødigt.

Klippehøjden bør også varieres gennem vækstsæsonen, så man hæver klippehøjden i starten og slutningen af sæsonen. Opstår der en længere tørkeperiode midt på sommeren, kan man med fordel hæve klippehøjden igen for at hjælpe græsset gennem denne periode.


Generelt gælder det, at jo lavere klippehøjde desto kortere bliver rødderne (Illustration: Turgeon, 2005)

Klippehøjderne varierer efter hvilket formål græsarealet har:

 • Opvisningsbaner 2,5-3,5 cm (UEFA 2,8 cm) 
 • Alm. boldbaner 3,0-4,5 cm 
 • Greens 2,5-7,0 mm 
 • Tee-steder 2,0-2,5 cm 
 • Fairway 2,5-3,0 cm 
 • Rough 5,0-7,0 cm 
 • Prydplæne 2,0-2,5 cm 
 • Parkplæne 3,0-4,5 cm 
 • Plæner i grønne områder 3,5-5,0 cm 
 • Ekstensive græsarealer 5,0-7,0 cm 
 • Blomstereng 7,0-10 cm

De angivne klippehøjder varierer desuden efter de lokale forhold og de valgte græsarter. På greens, hvor klippehøjden kan gå ned til 3 mm eller derunder, og hvor græsset klippes næsten hver dag for at opnå en hurtig og jævn overflade, er påvirkningen på græsset ekstrem.


Kilde: Sandmosen, KompetenceCenter for Det Grønne Område, Karin Juul Hesselsøe, Juli 2007