Måling af komprimering

For at forebygge skader kan man teste jorden med forskelligt måleudstyr, som anvendes ovenpå græsdækket.

Man kan måle jordens vandgennemtrængelighed med et infiltrometer og jordens komprimering med et penetrometer (se figuren nedenfor). Infiltrometeret anvendes f.eks. på golfgreens til at måle nedsivningen gennem græsset og vækstlaget. Infiltrometeret placeres på græsset, beholderne i bunden fyldes med vand og vandets nedsivning måles herefter i mm pr. time. Målingerne kan anvendes til at fastslå problemer med komprimering eller filt, og give information om, hvor hurtigt vandingsvand siver ned i jorden.
 


Infiltrometer (th) og penetrometer (tv).

En anden metode, som giver information om jordens komprimering er et penetrometer, der trykkes lodret ned i jorden og måler modstanden i forskellige dybder. Skalaen på penetrometeret måler trykket i både bar og psi, og den er opdelt i grønt, gult og rødt felt (se figuren nedenfor). Ifølge fabrikanten af penetrometeret kan man konkludere, at målinger i det grønne felt (fra 0-200 psi) indikerer, at jorden i den målte dybde er god, at målinger i det gule felt (fra 200-300 psi) er acceptable, at målinger i det røde felt (fra 300-500 psi) er dårlige og at målinger over 500 psi er meget dårlige.
 


Måling med penetrometer.


Kilde: Sandmosen, KompetenceCenter for Det Grønne Område, Karin Juul Hesselsøe, Juli 2007