Anlæg af græsarealer

En god slidstærk græsplæne kræver et porøst ensartet vækstlag på mindst 20-25 cm. Såvel muld som råjord må have en passende porøsi­tet, så nedbøren kan sive ned i jorden uden at danne overfladevand, og således at græssets rødder kan vokse uhindret. Kompakt jord giver altid problemer. Grubning og dybdeharvning er ofte nødvendig.


Kilde: Selandia CEU, Undervisningskompendie af Palle Wammen Andersen, 2005.