Normer for jord/vækstlag til græs

En optimal jord til græsvækst har en god afdræning, så regnvandet hurtigt siver ned. For sportsplæner er kravet, at de skal kunne aflede 20 mm vand pr. time. Samtidig skal der være tilstrækkeligt med små partikler i jorden, så den kan tilbageholde en vis mængde vand og næringsstoffer.

I ”Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde 2005” beskrives den optimale tekstur som:

Optimal tekstur for muld til græsvækst ligger inden for følgende rammer (vægt %):

35-45 % grovsand (2-0,2 mm)
35-45 % finsand (0,2-0,02 mm)
12-18 % ler og silt (0,02-<0,002 mm)
3-5 % humus 

Disse anbefalinger gælder for hele vækstlaget og mindst 30 cm for sports- og prydplæner og for hele vækstlaget for øvrige brugsplæner.

For at teste om en jord har en tilstrækkelig vandgennemtrængelighed kan man hælde 10 liter vand i et 10 cm dybt hul på 0,5 x 0,5 meter. Forsvinder vandet inden for 2 timer, er jordens gennemtrængelighed tilstrækkelig. Hvis det tager 2-2,5 timer, bør prøven laves om, for at se om gennemtrængeligheden forringes, når jorden er gennemvædet. Tager det denne gang mere end 2,5 timer, bør prøven gentages samme sted. Synker vandet nu inden for 2,5 timer kan gennemtrængeligheden accepteres.

Til opbygning af greens og tee-steder på golfbaner findes ingen specifikke danske normer. I stedet følger man de såkaldte USGA (United States Golf Association) anbefalinger, hvor greens opbygges med et underliggende drænsystem til at opfange store nedbørsmængder. Ifølge USGA opbygges greens ved at bortgrave råjorden ned til 40 cm, nedlægge dræn og drængrus og derover lægge vækstjorden, hvis tekstur er nærmere defineret i anbefalingerne. For at leve op til USGA-kravene bør denne blanding have en total porøsitet på 35-55%, og den skal kunne afdræne så store nedbørsmængder som 150 mm pr. time. En mere udførlig beskrivelse af disse anbefalinger (på engelsk) kan findes via USGAs hjemmeside (www.usga.com) eller på dansk i ”Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde 2005”.


Kilde: Sandmosen, KompetenceCenter for Det Grønne Område, Karin Juul Hesselsøe, Juli 2007