Jordbund

Hovedparten af den opdyrkede jord er omdannede rester af den oprindelige jordskorpe. Ved naturens påvirkning er jordskorpen blevet nedbrudt til partikler af forskellig størrelse og beskaffenhed. Ved erosion (påvirkning af vind, vand og is) er materialerne blevet flyttet, opblandet og igen udsorteret i jordlag af forskellig sammensætning. På de uorganiske jordlag er der efterhånden udviklet plantevækst, først som alger og mosser, og siden som højere planter. Rester af planter og dyr er opblandet i overfladen og omsat til humus.


Kilde: Sandmosen, KompetenceCenter for Det Grønne Område, Karin Juul Hesselsøe, Juli 2007