Gødning

At gøde betyder "at gøre god". Det vil sige, at vi tilfører jorden de næringsstoffer, som planterne behøver for at vokse optimalt. Gødning kan gives som enten organisk eller uorganisk gødning. Det tilføres til jorden udfra kendskab til jordbundsanaluser og udfra kendskab til de givne græsarters behov. Udover den direkte tilførsel af næringsstoffer til planterne, kan visse typer af gødning også virke strukturforbedrende og pH-regulerende på vækstjorden.

Er det nødvendigt at gøde græsset?
Et græsareal, der klippes regelmæssigt kan holde sig grønt i årevis uden tilførsel af gødning. Den mængde næring, som frigives via nedbrydning af afklip og andre planterester i jorden, er nok til at holde græsset i vækst. Efter en periode, hvis længde afhænger af jordtypen, klimaet, græsarter og det slid, der er på arealet, vil der dog etablere sig forskellige ukrudtsarter og mos på arealet. Så hvis man ønsker et ensartet græsdække med en god slidstyrke, skal der tilføres gødning i vækstsæsonen. På den anden side kan en for stor tilførsel af gødning resultere i ulemper i form af store mængder afklip. Desuden kan overdreven brug af gødning medføre en dårlig rodudvikling i græsset, og det kan gøre græsset modtageligt for flere svampesygdomme.

Kilde: Sandmosen, KompetenceCenter for Det Grønne Område, Karin Juul Hesselsøe, Juli 2007