Enårig rapgræs (Poa annua)

          Enårig rapgræs (Illustration: Barenbrug)

Enårig Rapgræs er en plante, som egentlig ikke hører hjemme i beskrivelsen af de anvendte græsarter til plænegræs. Den bør opfattes som en ukrudtsplante, men den kommer dog med her, da den er så almindelig i alle typer af plæner, så det er vigtigt at kunne skelne den fra de andre græsarter.

Enårig Rapgræs er en lille tuedannende græsart med lysegrønne blade, som sætter blomst og frø ved meget lave klippehøjder. Et godt kendetegn er desuden nogle små ”rynker”, der sidder på tværs af bladene. Enårig Rapgræs er følsom overfor mange svampesygdomme, og den trives dårligt i en tør og næringsfattig jord. Alligevel findes den stort set overalt, hvilket skyldes dens evne til hurtigt at sætte frø og dermed formere sig. Enårig Rapgræs kan tåle en meget lav klippehøjde (ned til 3 mm), så på greens, hvor klippehøjden er 5-6 mm, er denne plante en væsentlig konkurrent til kulturgræsserne.
Læs mere om Enårig Rapgræs i afsnittet om ukrudt.

Figur 18: Enårig Rapgræs kendes på tværrynkerne på bladene,
den lysegrønne farve og små stængler med frø
(Illustration: Monsanto, folder om græskendskab).

Kilde: Sandmosen, KompetenceCenter for Det Grønne Område, Karin Juul Hesselsøe, Juli 2007