Mose-Bunke (Descampsia caespitosa)

           Mose-Bunke (Illustration: Barenbrug).

Til anvendelse i blandinger til plænegræs er Mose-Bunke forholdsvis ny i Danmark. En stor skudtæthed kombineret med en meget god skyggetolerance er årsagen til, at denne græsart anvendes i blandinger til arealer, hvor der kan forekomme skygge. Mose-Bunke trives bedst i en rimelig fugtig jord, men den klarer sig også fint i sol. Den etablerer sig langsomt, hvilket gør den vanskelig at få til at fungere i blandinger med andre arter.

Mose-Bunken kan kendes på de stive blade med ru, fremtrædende bladribber. Bladundersiden er glinsende blank.

Foruden Mose-Bunke er Almindelig Rapgræs (Poa trivialis) en af de græsarter, der trives bedst i skygge. Den etablerer sig hurtigere end Mose-Bunke, men har det til gengæld ikke godt i fuld sol, hvor den vil udkonkurreres af de andre græsarter i blandingen. Til skyggefulde steder i haver kan man anvende ”skyggeblandinger” med en vis andel af de to nævnte græsarter. Til skygge på fodboldstadions anbefales det dog at anvende Alm. Rajgræs, da den kombinerer en rimelig god skyggetolerance med en hurtig etableringshastighed og en god slidstyrke. I ses en oversigt over forsøg med forskellige græsarter, som er testet i intensiv skygge.


Figur 16: Oversigt over forskellige græsarters egnethed til at vokse i skygge (Illustration: Asbjørn Nyholt, Grønt Miljø 5/2007).

Kilde: Sandmosen, KompetenceCenter for Det Grønne Område, Karin Juul Hesselsøe, Juli 2007