Rødsvingel (Festuca rubra)

     Gennemsnitlig antal frø pr. kg: ca. 1.000.000
     Udsædsmængde pr. 100 m2: ca. 2,0 – 2,5 kg

Rødsvingel findes både med og uden udløbere. Disse udløbere kan være enten korte eller lange. De forskellige typer kaldes underarter, og de er ikke umiddelbart nemme at skelne fra hinanden udover udløberne.

I et græstæppe kendes rødsvingel let på de fine trådformede blade. Bladbredden er sjældent større end 1,5 mm og bladene har ofte et skinnende udseende.

Rødsvingel er blevet beskrevet som ”bundgræs” pga. dens evne til at lukke et åbent og løst tæppe.

Rødsvingel er en robust græsart med en god sygdomsresistens.

De største sygdomstrusler er rød tråd og tørforrådnelse (også kaldet Dollar Spot). Sidstnævnte sygdom forekommer dog sjældent i Skandinavien.

Rødsvingel med lange udløbere (Festuca rubra rubra)

       Rødsvingel med lange udløbere.
       (Illustration: Barenbrug).

Denne underart har ikke samme slidstyrke som rødsvingel med korte udløbere, men den bruges på mere frugtbare jorde, i fairway- og roughblandinger, til vejrabatter og lignende.

Nogle vigtige egenskaber for rødsvingel med lange udløbere:

Trives bedst ved pH-værdi 5,9 – 7,5
Klippehøjde 7 mm
Bladfinhed Fortræffelig
Etableringshastighed Over gennemsnit
Skudtæthed Over gennemsnit
Genvækstevne Under gennemsnit
Udseende efter klip Rimelig – under gennemsnit
Slidstyrke Under gennemsnit
Gødningskrav Under gennemsnit
Tæt klippe tolerance Ringe
Skyggetolerance Ringe
Tørketolerance Gennemsnitlig
Fugtighedstolerance Ringe
Kuldetolerance Over gennemsnit
Varmetolerance Gennemsnitlig
Salttolerance Under gennemsnit

 

Rødsvingel med korte udløbere (Festuca rubra trichophylla)

       Rødsvingel med korte udløbere.
       (Illustration: Barenbrug)

Rødsvingel med korte udløbere har større chance for at overleve under lave gødningsniveauer end rødsvingel med lange udløbere og den har større tolerance overfor tæt klipning. Den er ligeledes mere alsidig, når det gælder jordbundsforhold og den har en bedre skyggetolerance.

Rødsvingel med korte udløbere anvendes meget sammen med hvener i fine græsblandinger (til greens) såvel som i sports- og fairway-blandinger.

Nogle vigtige egenskaber for Rødsvingel med korte udløbere:

Trives bedst ved pH-værdi 5,0 – 7,5
Klippehøjde 5-6 mm
Bladfinhed Fortræffelig
Etableringshastighed Over gennemsnit
Skudtæthed Over gennemsnit
Genvækstevne Under gennemsnit
Udseende efter klip Rimelig – under gennemsnit
Slidstyrke Under gennemsnit
Gødningskrav Under gennemsnit
Tæt klippe tolerance Over gennemsnit – god
Skyggetolerance Gennemsnit
Tørketolerance Over gennemsnit
Fugtighedstolerance Ringe
Kuldetolerance Over gennemsnit
Varmetolerance Gennemsnitlig
Salttolerance Over gennemsnit – god

 

Rødsvingel uden udløbere (Festuca rubra commutata)

       Rødsvingel uden udløbere.
       (Illustration: Barenbrug).

Rødsvingel uden udløbere er meget tolerant overfor tæt klipning og den har en god tørketolerance. Skudtætheden er fremragende.

Rødsvingel uden udløbere anvendes meget sammen med Hvener til fine græsblandinger (greens).

Nogle vigtige egenskaber for Rødsvingel uden udløbere:

Trives bedst ved pH-værdi 5,0 – 7,5
Klippehøjde 5-6 mm
Bladfinhed  Fortræffelig 
Etableringshastighed Over gennemsnit
Skudtæthed  Over gennemsnit
Genvækstevne Under gennemsnit
Udseende efter klip Rimelig – under gennemsnit
Slidstyrke Under gennemsnit
Gødningskrav Under gennemsnit
Tæt klippe tolerance Over gennemsnit – meget god
Skyggetolerance Gennemsnitlig 
Tørketolerance Gennemsnitlig
Fugtighedstolerance Ringe
Kuldetolerance Over gennemsnit
Varmetolerance Over gennemsnitlig - god
Salttolerance Dårlig

 

Kilde: Sandmosen, KompetenceCenter for Det Grønne Område, Karin Juul Hesselsøe, Juli 2007