Almindelig rajgræs (Lolium perenne)

 

          Almindelig Rajgræs (Illustration: Barenbrug).

          Gennemsnitlig antal frø pr. kg: ca. 500.000
          Udsædsmængde pr. 100 m2: ca. 4,0 kg

Almindelig Rajgræs har været dyrket i flere hundrede år, dog oprindeligt indenfor landbruget. I 1970`erne kom nye mere velegnede sorter til rekreative formål på markedet. De sorter, der er på markedet i dag, er meget tætte, finbladede, lavt­voksende og meget slidstærke.

Den klippede udgave af Almindelig Rajgræs har mellemfine-grove blade (bladbredde 2 – 6 mm).

Nye sorter f.eks. ”Sauvignon” har meget fine blade (bladbredde ca. 1 mm).

Karakteristisk for Almindelig Rajgræs er en kraftig ribbet bladoverflade, meget blank bladunderside og rødviolette nedre bladskeder.

Almindelig Rajgræs er tuedannende og danner ingen udløbere. Derfor spreder den sig ikke så hurtigt som krybende græsser og den har ikke så god en genvækst efter skade.

Etableringshastigheden for Almindelig Rajgræs er dog hurtigere end nogen anden græs i Europa anvendt til rekreative formål.

Under gunstige spiringsforhold vil denne græsart spire efter 3 – 4 dage og have brug for den første klipning indenfor 2 uger.

Et græstæppe af rajgræs er relativt åbent, derfor sås der ofte andre græsser i for at gøre græstæppet mere tæt. I frøblandinger kan rajgræssets hurtige etablering dog komme til at overskygge de andre græsarter.

En tidlig klipning af den nysåede græsblanding i en højde på ca. 25 – 37 mm, kan forhindre, at tæppet af primært rajgræsplanter lukker til og dermed vil det give de andre græsarter en mulighed for at etablere sig.

Da almindelig rajgræs er tuedannende er det sjældent, at rullegræsproducenterne laver rullegræs udelukkende af denne art, da den ikke har et netværk af udløbere til at binde tørven sammen med. Hvis tørven udelukkende består af Rajgræs skæres den meget tykt.

Den største sygdomstrussel mod almindelig rajgræs er rød tråd.

En ulempe ved almindelig rajgræs er, at den kan give et flosset og gråt skær efter klipning specielt midt på sommeren. Dette skyldes de seje ledningsstrenge i bladene.

Nogle vigtige egenskaber for almindelig rajgræs:

Trives bedst ved pH-værdi 5,5 - 7,5
Klippehøjde 13 - 35 mm
Bladfinhed Under gennemsnit
Etableringshastighed Hurtig ca. 7 dage
Skudtæthed Ringe
Genvækstevne Rimelig (middel)
Udseende efter klip Under gennemsnit
Slidstyrke Fortræffelig
Gødningskrav Over gennemsnit
Tæt klippetolerance Under gennemsnit
Skyggetolerance Under gennemsnit
Tørketolerance Under gennemsnit
Fugtighedstolerance Under gennemsnit
Kuldetolerance Under gennemsnit
Varmetolerance Under gennemsnit
Salttolerance Rimelig

 

Kilde: Sandmosen, KompetenceCenter for Det Grønne Område, Karin Juul Hesselsøe, Juli 2007