DGA ugen 2010

DGA ugen 2010 blev afholdt den 8.-10. november på Rønnes Hotel og Restaurant, Fjerritslev.

I løbet af DGA ugen blev der holdt en række indlæg. Nogle af præsentationerne kan læses herunder ved at klikke på titlen.

Se hele programmet for DGA ugen.

Mandag 8. november 2010

Baner i bevægelse
v. golfbanearkitekt Thomas Jepsen

Langsigtet græspleje
v. Asbjørn Nyholt

GEO miljøcertificering af golfklubber
v. Ole Riger-Kusk, Viborg Golfklub

Tirsdag 9. november 2010

R&A og det grønne regnskab
v. Steve Isaac, R&A

Træ- og planteetablering
v. Svend Andersen, Plantefokus

Forsøgsgreenen
v. René Gislum, Aarhus Universitet

Forsøgsgreenen
v. Anne Mette Dahl Jensen, Københavns Universitet

Pesticidfri pleje af fairways
v. Anne Mette Dahl Jensen, Københavns Universitet

Onsdag 10. november 2010

Poa annua
v. Trygve Aamlid, Bioforsk

Vinterhærdning og gødning
v. Agnar Kvalbein, Norges Golf Forbund

Nye ting fra forskningen
v. Trygve Aamlid, Bioforsk

Reetablering af greens efter vinterskader
v. Agnar Kvalbein, Norges Golf Forbund

Torsdag 11. november 2010
Temadag om pesticidaftalen og EU direktiver

Status på nordisk forskning og landene omkring os
v. Maria Strandberg, Direktør, STERF

Integrated Pest Management
v. Anne Mette Dahl Jensen, Københavns Universitet

DGU og en kommende pesticidaftale
v. Torben Kastrup Petersen, DGU