Rapport over laboratorieforsøg med svampen Metarhizium anisopliae testet mod gåsebillelarver

Gåsebillelarver kan forårsage store skader på golfbaner og græsarealer i øvrigt ved, at larverne æder græsrødderne. Svampen Metarhizium anisopliae inficerer jævnligt gåsebillelarver naturligt i Danmark og andre steder i Europa. Svampen er eksempelvis isoleret fra gåsebillelarver fra Hjørring Golfbane. Østrigske laboratorieforsøg har tillige vist, at virulente M. anisopliae isolater gav 100% dødelighed af larverne efter 6 uger ved behandling i 1 x 107 sporer/ml.

Link til rapport

Kilde: Dansk Golf Union, Torben Kastrup Petersen, 2006.