Bekæmpelse af gåsebillelarver

2003: Bekæmpelse af gåsebillelarver, Phyllopertha horticola, på golfbaner ( link til rapport )

Et af formålene med forsøgene var at undersøge om de bedste behandlingstidspunkt er omkring æglægningstidspunktet eller omkring klækningstidspunktet. Behandlingstidspunkt A er ved æglægning og på alle 3 forsøgslokaliteter var den dag en kraftig flyveaktivitet. Behandlingstidspunkt B er omkring det tidspunkt, hvor en stor del af æggene skulle være klækket, og der kunne på behandlingsdagen finde klækkede larver.