Jordbund og vækstlag

Dansk Golf Union har i samarbejde med Skov & Landskab færdiggjort et projekt omkring den ”gode vækstjord”. Den nyeste viden omkring konstruktion og praktisk måling af kvalitet findes nu i samlet form på hjemmesiden:

http://www.sl.life.ku.dk/Forskning/PartnerLandskab/Udviklingsprojekter/HaandteringAfJord/GodVaekstjord.aspx.

Der vil i efteråret 2010 blive afholdt et kursus med fokus på de praktiske metoder til vurdering af, om jorden er velegnet til plantevækst. Mere information om dette følger.