Sygdomskontrol og vinterstress

Vinteren er ofte hård ved græsset på greens, hvor især svampeangreb kan gøre store skader.

Følgende projekter beskæftiger sig med sygdomskontrol og vinterstress: