Brugsanvisning til mindre anvendelse af Primus og Saracen

Primus eller Saracen kan anvendes på etablerede golfbaner og rekreative græsarealer med eller uden offentlig adgang fra foråret, når temperaturen er over 2-3 °C. Græs og ukrudt skal være i god vækst. Under meget tørre forhold vil virkningen være nedsat, og der bør ikke behandles. Der skal være 1 timers tørvejr efter sprøjtning. Morgensprøjtning er at foretrække, men undgå sprøjtning på megen dug, som kan medføre afløb af sprøjtevæske. Vent indtil duggen er ved at tørre ind. Effekten vil være synlig efter 3-6 uger.  
Må kun anvendes til behandling af tokimbladet ukrudt på golfbaner og rekreative græsarealer med eller uden offentlig adgang.  
Må max anvendes 1 gang pr. sæson
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter.
Primus er nu godkendt til 31/12-2030 og Saracen har lige fået en kort forlængelse til 1/7-2017.

BilagStørrelse
brugsanvisning_til_mindre_anvendelse_af_primus_paa_golfbaner_og_rekreative_graesarealer_pdf.pdf86.5 kB