Brugsanvisning til mindre anvendelse af Ariane FG S

Ariane FG S kan anvendes på etablerede golfbaner og græsarealer fra foråret, når temperaturen er over 10 °C og ikke senere end 1. august.
På græsarealer og veletablerede baner med en kraftig bestand af tokimbladet ukrudt, må der anvendes 3,5 liter pr. hektar på fairway, semirough og rough, mens der anbefales en dosering på 2,0 liter pr. hektar på teesteder og greens. Anbefalet vandmængde er 100-300 Liter/ha.
Maksimalt én behandling om året.